Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2011

[Howto] Hướng dẫn cài ROM cho DESIRE HD

Công cụ cần thiết:
1) root: visionary+ Download Here
2) HBoot để S-off Download Here

Các Bước thực hiện:
1. Root
- Tải file đầu về, giải nén sẽ là com.modaco.visionaryplus.r14.apk, cài cho máy.
- Mở Tool đã cài nhấn Enable "Set system r/w after root"
Sau đó nhấn "Temproot Now!" và đợi quá trình hoàn thành.
- Nhấn tiếp "Attempt Permroot Now!" để máy tự khởi động lại.
Máy Desire HD đã có PermROOT.


- Bật mạng vào Market search và cài ứng dụng Free "Terminal emulator" cho máy, cài xong có thể mở kiểm tra bằng cách gõ 'su" sẽ xuất hiện dấu "#" là OK.

2. HBOOT & S-OFF
Tải file thứ 2 trong công cụ chuẩn bị về giải nén thành thư mục DHD, copy vào thẻ nhớ (thư mục gốc).
- Mở Terminal Emulator
- Gõ su
- Gõ tiếp sh /sdcard/DHD/check
Nếu tiếp diễn tốt 
- Gõ tiếp sh /sdcard/DHD/backup
Sau khi hoàn thành tiếp tục
- Gõ sh /sdcard/DHD/hboot
Quá trình này sẽ cài HBOOT với S-OFF cho Desire của bạn.
Sau khi hoàn thành thì Desire HD của bạn đã có HBOOT với S-OFF,…